Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Sáu 2024 ..:: GIỚI THIỆU » Cơ cấu tổ chức ::.. Đăng Nhập
 CƠ CẤU TỔ CHỨC Đóng

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN BÌNH THẠNH

 

CHI CỤC TRƯỞNG

TRẦN THỊ HẰNG

 

           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG                                                               PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

             PHẠM NGỌC VŨ                                                       TRIỆU THỊ DIỄM THÚY

 

CHẤP HÀNH VIÊN

NGUYỄN VĂN TÙNG - NGUYỄN THỊ MAI LINH - CHU NGUYỄN - PHẠM THỊ ĐỖ QUYÊN - ĐÀM THỊ HIÊN

ĐÀO THỊ HUYỂN NHUNG - ĐINH THỊ HẰNG - NGUYỄN HUỲNH NHƯ - HOÀNG VĂN LONG

NGUYỄN VĂN SƠN - NGÔ THỊ NHUNG - KIỀU THỊ NGỌC HUỆ - TRỊNH THỊ THU

 

THẨM TRA VIÊN - NHẬN ĐƠN - TIẾP DÂN

PHẠM THỊ BÍCH THU

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ ĐAN HÀ

NGUYỄN THỊ TIỂU MI

 

THỦ QUỸ

PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

 

THỦ KHO

NGUYỄN PHÚ THỊNH

 

VĂN PHÒNG

PHAN THỊ HOA - NGUYỄN THỊ ÚT - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - MAI THANH TÂN

 

THƯ KÝ

VÕ THỊ NGÀ - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - NGUYỄN THỊ PHI LOAN - PHẠM THỊ NGA

HOÀNG THỊ THANH HUYỀN - NGUYỄN HOÀNG CÔNG DANH - CAO THỊ LUYẾN

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN BÌNH THẠNH

 

CHI CỤC TRƯỞNG

TRẦN THỊ HẰNG

 

           PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG                                                               PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

             PHẠM NGỌC VŨ                                                       TRIỆU THỊ DIỄM THÚY

 

CHẤP HÀNH VIÊN

NGUYỄN VĂN TÙNG - NGUYỄN THỊ MAI LINH - CHU NGUYỄN - PHẠM THỊ ĐỖ QUYÊN - ĐÀM THỊ HIÊN

ĐÀO THỊ HUYỂN NHUNG - ĐINH THỊ HẰNG - NGUYỄN HUỲNH NHƯ - HOÀNG VĂN LONG

NGUYỄN VĂN SƠN - NGÔ THỊ NHUNG - KIỀU THỊ NGỌC HUỆ - TRỊNH THỊ THU

 

THẨM TRA VIÊN - NHẬN ĐƠN - TIẾP DÂN

PHẠM THỊ BÍCH THU

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ ĐAN HÀ

NGUYỄN THỊ TIỂU MI

 

THỦ QUỸ

PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

 

THỦ KHO

NGUYỄN PHÚ THỊNH

 

VĂN PHÒNG

PHAN THỊ HOA - NGUYỄN THỊ ÚT - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - MAI THANH TÂN

 

THƯ KÝ

VÕ THỊ NGÀ - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - NGUYỄN THỊ PHI LOAN - PHẠM THỊ NGA

HOÀNG THỊ THANH HUYỀN - NGUYỄN HOÀNG CÔNG DANH - CAO THỊ LUYẾN

 

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

411.093