Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
23 Tháng Bảy 2024 ..:: LỊCH CÔNG TÁC » Triệu Thị Diễm Thúy - Phó chi cục trưởng ::.. Đăng Nhập
 LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG - TRIỆU THỊ DIỄM THÚY Đóng

Ngày

Buổi sáng

Buổi hiều

 

 

Thứ hai

14/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tọa đàm về công tác tiếp công dân, phân loại án

x

Xử lý công việc tại cơ quan

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

15/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩ phép

 

Nghỉ phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

    16/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác tại Côn Đảo

 x

Công tác tại Côn Đảo

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

17/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác tại Côn Đảo

 x

Công tác tại Côn Đảo

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

18/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác tại Côn Đảo

  Công tác tại Côn Đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Buổi sáng

Buổi hiều

 

 

Thứ hai

14/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tọa đàm về công tác tiếp công dân, phân loại án

x

Xử lý công việc tại cơ quan

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

15/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩ phép

 

Nghỉ phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

    16/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác tại Côn Đảo

 x

Công tác tại Côn Đảo

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

17/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác tại Côn Đảo

 x

Công tác tại Côn Đảo

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

18/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác tại Côn Đảo

  Công tác tại Côn Đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

421.550