Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Sáu 2024 ..:: LỊCH CÔNG TÁC » Trần Thị Hằng - Chi cục trưởng ::.. Đăng Nhập
 LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG - TRẦN THỊ HẰNG Đóng

Ngày

Buổi sáng

Buổi hiều

 

 

 

Thứ hai

14/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tọa đàm về công tác tiếp công dân , công tác phân loại án

x

Tiếp công dân

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

15/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xử lý công việc tại cơ quan

 x

Lễ kết nạp đảng cho đồng Chí Danh

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

16/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 x

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

17/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 x

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

18/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Buổi sáng

Buổi hiều

 

 

 

Thứ hai

14/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tọa đàm về công tác tiếp công dân , công tác phân loại án

x

Tiếp công dân

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

15/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xử lý công việc tại cơ quan

 x

Lễ kết nạp đảng cho đồng Chí Danh

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

16/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 x

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

17/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 x

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

18/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

Đi công tác tại Côn Đảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

411.078