Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
17 Tháng Giêng 2022 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
(Cập nhật: 18/10/2018 22:57:13)

CỤC THADS TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Quận Bình Thạnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ........./TB-CCTHADS

Bình Thạnh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

                                

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

 
 
 

 


     Căn cứ Bản án số 1950/2017/KDTM-ST ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh       

     Căn cứ Quyết định thi hành số 1239/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 74/QĐ-CCTHADS ngày 16/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số 08/QĐ-CCTHADS ngày 11/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

          Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng bán đấu giá tài sản số 1810/2017/BĐGTS-THADS ngày 18/10/2017, hợp đồng sửa đổi bổ sung số 1210/2018/HĐSĐ ngày 12/10/2018 với Công ty đấu giá Hợp danh bất động sản Việt bán đấu giá nhà và đất tại 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

          Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh ủy quyền cho Công ty đấu giá Hợp danh bất động sản Việt bán đấu giá tài sản sau:

           1.Tài sản bán đấu giá :

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại  số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 266265 ( vào sổ cấp giấy số H11360) do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 07/8/2015 cho bà Bùi Thị Tấm, cập nhật biến động tài sản ngày 28/8/2015.

         + Lưu ý:

- Đối với phần diện tích xây dựng  ngoài giấy phép và phần diện tích sàn xây dựng ngoài giấy phép, Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xin phép tồn tại, hợp thức hóa hoặc tháo dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở. Mọi chi phí liên quan do Người trúng đấu giá chịu.        

2.Tình trạng pháp lý tài sản :  Tài sản bán để thi hành án.

          Thuế, tiền sử dụng đất : Tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) được trừ vào tiền bán tài sản.

          Đặc điểm tài sản: theo bản kê chi tiết tài sản đấu giá do Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lập ( đính kèm).

          3.Giá khởi điểm của tài sản :

Viết bằng số: 12.600.000.000 đồng.

Viết bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn.

Lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật.

4.Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 2.520.000.000 đồng ( Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá:

Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại nơi có tài sản: 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, trong giời hành chính.

6. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho tổ chức đấu giá tài sản kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 22/10/2018 (trong giờ hành chính)

7.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng)

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

9.Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

10.Thời gian nộp tiền đặt trước: vào các ngày 19/10/2018, 22/10/2018 và 23/10/2018 theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.

11. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá:

 Dự kiến vào hồi 9giờ 00 phút ngày 24/10/2018 tại Trụ sở công ty đấu giá Hợp danh bất động sản Việt, số 76 ( lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho công ty đấu giá Hợp danh bất động sản Việt.

    Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ: công ty đấu giá Hợp danh bất động sản Việt, địa chỉ: số 76 ( lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú ý:

 Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền phải thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham giá đấu giá tài sản ( nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Các loại thuế: các bên liên quan có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật. Các bên có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ chứng từ có liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế để công ty đấu giá Hợp danh bất động sản Việt kê khai nộp thuế kể từ ngày nhận thông báo này đến khi tổ chức bán đấu giá. Thông báo được tống đạt cho các bên đương sự biết để thực hiện.

Nay, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh biết để thực hiện chức năng kiểm sát, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Bình Tân, bà Bùi Thị Tấm, Công ty TNHH Cơ khí vận tải ô tô Tiến Đạt theo dõi việc tổ chức bán đấu giá tài sản.

 (Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá).

 

                     CHẤP HÀNH VIÊN

Nơi nhận:                                                                                             (đã ký và đóng dấu)

-        Các đương sự;

-        UBND phường  26           ;

-        VKSND Q.Bình Thạnh;

Lưu.                                                                                     Triệu Thị Diễm Thúy 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tổ chức
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 03.7/2018/TB/HC –VCB ngày 03/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá Căn hộ B-1302, lầu 13, số 2 Chung cư Cantavil Hoàn Cầu số 600 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh của ông Bùi Quang Việt và bà Huỳnh Nguyễn Mai Đoan do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá lần 4 Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chưa thi hành án
Thông báo lựa chọn tổ chưa bán đấu giá nhà đất tại 173A Bùi Hữu Nghĩa, P 1, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

240,354