Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
17 Tháng Giêng 2022 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tổ chức
(Cập nhật: 27/07/2018 16:46:39)

    CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

    THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH    

 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

          QUẬN BÌNH THẠNH


           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

          Số:2857/CCTHADS

           Bình Thạnh, ngày  27  tháng   7 năm 2018

     V/v dời ngày bán đấu giá

     tài sản.

 

                       

Kính gửi:  Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB

 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 14.3.3/2018/HĐGTS - THADS ngày 14/3/2018; Hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số: 06.7/2018/HĐSĐ – lần thứ 3 ngày 06/7/2018 giữa Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB và Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh.

Căn cứ thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB  ngày 06/7/2018  của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB.

Ngày 09/7/2018, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh có thông báo số 2648/TB-CCTHADS  ngày 09/7/2018 về việc bán đấu giá tài sản ( lần 6), nhưng có sự nhầm lẫn về ngày nộp tiền đặt trước, cụ thể theo thông báo của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB ngày nộp tiền đặt trước vào các ngày 25/7/2018, 26/7/2018 và 27/7/2018,  tuy nhiên theo thông báo số 2648/TB-CCTHADS  ngày 09/7/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh về việc bán đấu giá tài sản ( lần 6) lại ghi ngày 25/7/2018, 26/7/2018 và 28/7/2018. Đồng thời ngày 27/7/2018, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đã có thông báo sửa đổi, bổ sung về thi hành án số 2851/TB-CCTHADS sửa đổi nội dung nhầm lẫn nêu trên.

          Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đề nghị Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tạm dừng cuộc bán đấu giá vào lúc 9 giờ 00 ngày 30/7/2018 để Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho các đương sự và thông báo trên trang thông tin điện tử của Thi hành án.

 

Nơi nhận:                                                                                      CHẤP HÀNH VIÊN

- Như trên                                                                                           (đã ký và đóng dấu)

- Lưu VT -HS

         

 

         Trần Thị Hằng

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 03.7/2018/TB/HC –VCB ngày 03/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá Căn hộ B-1302, lầu 13, số 2 Chung cư Cantavil Hoàn Cầu số 600 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh của ông Bùi Quang Việt và bà Huỳnh Nguyễn Mai Đoan do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá lần 4 Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chưa thi hành án
Thông báo lựa chọn tổ chưa bán đấu giá nhà đất tại 173A Bùi Hữu Nghĩa, P 1, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

240,315