Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
17 Tháng Giêng 2022 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
(Cập nhật: 16/03/2018 08:53:02)

          CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

     CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                            

               QUẬN BÌNH THẠNH                              

 
 
 

        Số:  1528/TB-CCTHADS         Bình Thạnh, ngày15  tháng  3 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)

                                                                               

           

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1217/QĐ-CCTHA ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chi Cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 56/QĐ-CCTHA ngày 17  tháng 4 năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 14.3.3/2018/HĐGTS - THADS ngày 14/3/2018  giữa Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB và Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 15.3.3/2018/TB/HC –VCB  ngày 15/3/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB như sau:

1.     Tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.

2.     Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán để đảm bảo thi hành án

3.     Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án Dân sự Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 200/20 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

4.     Đặc điểm tài sản:

4.1.   Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng:

·        Nhà ở:

+   Tổng diện tích sử dụng: 259,5 m2;

+   Diện tích xây dựng: 216,8 m2;

+   Kết cấu nhà: Vách gạch, sàn gỗ, mái tôn;

+   Số tầng: 2 + sân.

·        Đất ở:

+   Thửa đất: 492; tờ bản đồ số: 4 (sơ đồ nền);

+   Diện tích: 297,1 m2;

+   Hình thức sử dụng: riêng 297,1 m2.

4.2.   Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Thiết kế và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lam An lập ngày 12 tháng 3 năm 2014 theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh được phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh xét duyệt ngày 04 tháng 4 năm 2014:

Diện tích công nhận:

+   DTXD: 216,8 m2;

+   DTSD: 259,5 m2;         

+   DT đất: 297,1 m2

Diện tích không được công nhận:

+   DTSD: 11,69 m2

5.     ́Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.411.500.500 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ bốn trăm mười một triệu năm trăm ngàn năm trăm đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật.

6.     Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 4.082.300.100 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm tám mươi hai triệu ba trăm ngàn một trăm đồng).

7.     Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng) trên một bộ hồ sơ.

8.     Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

9.     Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.            Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 03 năm 2018 trong giờ hành chính, tại nơi có tài sản đấu giá.

11.            Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho tổ chức đấu giá tài sản kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 trong giờ hành chính.

12.            Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 30, 31 tháng 3 năm 2018 và ngày 02 tháng 4 năm 2018 trong giờ hành chính theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.

13.            Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14h00 phút ngày 03 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB

Địa chỉ: Số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

14.            Lưu ý:

Đây là tài sản thi hành án. Căn cứ khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự, trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ( một ) một ngày làm việc, bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng và bà Nguyễn Thị Thảo có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền án phí, tiền thi hành án trả cho các đương sự theo các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản (nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Ghi chú: Thông báo này thay thư mời tham gia, tham dự đấu giá.

 

 

Nơi nhận:                                                                  CHẤP HÀNH VIÊN

- Các đương sự;                                                                                     (Đã ký và đóng dấu)

- VKSND.Q Bình Thạnh;

- Lưu VT-HS.

 

 

                                                                                              Trần Thị Hằng

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

240,323