Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
03 Tháng Mười 2022 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
(Cập nhật: 09/03/2018 10:49:18)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH

 

Số: 1426/TB-CCTHADS

    Bình Thạnh, ngày 08 tháng 3 năm 2018

                                 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 
 
 

     Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản đối với tài sản đã kê biên của ông, bà Lê Anh Việt, Nguyễn Thị Hồng – Địa chỉ: Căn hộ 16.1 Lô A chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Tài sản thế chấp bảo đảm khoản nợ vay của Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng đối với Ngân hàng TMCP Á Châu). Nội dung như sau:

1.  Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.  Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:

* Tài sản 1:  Căn hộ số 1.4 Lô B Chung cư 649/111 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 1097/2007/GCN do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 28/06/2007. Hiện trạng cụ thể như sau:

        Thửa đất:

        + Thửa đất số: 44; Tờ bản đồ số: 100

+ Diện tích: 1.566,0m2

+ Hình thức sở hữu: Chung

+ Đất được giao hoặc thuê: Được công nhận

+ Địa chỉ: Chung cư 649/111 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

        Nhà ở:

+ Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 56,0m2

+ Kết cấu: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT

+ Số tầng: Tầng 01/9

+ Thời hạn được sở hữu: Lâu dài

-  Giá khởi điểm: 1.320.767.520 đồng (Một tỷ ba trăm hai mươi triệu sáu trăm sáu mươi bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng).

* Tài sản 2: Căn hộ số 2.3 Lô B Chung cư 649/111 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 2471/2007/GCN do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 03/10/2007. Hiện trạng cụ thể như sau:

Thửa đất:

+ Thửa đất số: 44; Tờ bản đồ số: 100

+ Diện tích: 1.566,0m2

+ Hình thức sở hữu: Chung

+ Đất được giao hoặc thuê: Được công nhận

+ Địa chỉ: Chung cư 649/111 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

        Nhà ở:

+ Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 65,0m2

+ Kết cấu: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT

+ Số tầng: Tầng 02/9

+ Thời hạn được sở hữu: Lâu dài.

-  Giá khởi điểm: 1.533.081.120 đồng (Một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu không trăm tám mươi mốt ngàn một trăm hai mươi đồng).

   * Tài sản 3: Căn hộ số 16.1 Lô A Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 5938/2009/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 02/12/2009. Hiện trạng cụ thể như sau:

Thửa đất:

+ Thửa đất số: 201 tờ bản đồ số 34,35

+ Diện tích: 7.147,0 m2

+ Hình thức sở hữu: Chung

+ Đất được giao hoặc thuê: Được công nhận

         + Địa chỉ: Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

         Nhà ở:

         + Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 164,65 m2

         + Số tầng: 30 Tầng – Tầng số 17/30

         + Kết cấu: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT

         + Thời hạn được sử dụng: Lâu dài

-  Giá khởi điểm: 6.938.113.442 đồng (Sáu tỷ chín trăm ba mươi tám triệu một trăm mười ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai đồng).

3.  Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

-  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

-  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

-  Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

-  Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

-  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

-  Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

4.  Thời gian địa điểm nộp hồ sơ:

         Ngày 09, 12, 13 tháng 3 năm 2018 (trong giờ hành chính) tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử của Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thạnh;

- Lưu: VT, HSTHA.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

(đã ký tên đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Linh

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

282,433