Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
04 Tháng Ba 2024 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
(Cập nhật: 21/11/2017 15:18:39)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH

______________________________

Số: 469/CCTHADS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________________________

 

 

Bình Thạnh, ngày 20 tháng  11 năm  2017

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

_______________________________________________

 

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐST-DS-CNTT ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 2493/QĐ-CCTHA ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 48/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh.

 Địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, có hồ sơ gốc số: 13870/99 được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/11/1999. Hiện trạng thực tế theo Bản vẽ hiện trạng ngày 25/07/2016 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Sài Gòn Kiến Trúc đã được Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh kiểm tra ngày 07/09/2016, cụ thể như sau:

v  Theo Giấy chứng nhận:

Đất ở:

-              - Diện tích: 60,0m2

-              - Thửa đất số: 1344

-              - Tờ bản đồ số: 2-BĐC, (P13/QBT)

-              - Hình thức sử dụng: riêng

Nhà ở:

- Tổng diện tích sử dụng: 47,0m2

- Diện tích xây dựng: 47,0m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, mái tôn

- Số tầng: 1

v  Theo Bản đồ hiện trạng vị trí:

-   Diện tích khuôn viên: 59.9m2

-   Diện tích xây dựng: 59.9m2

-   Diện tích sử dụng: 93.0m2

-   Hiện trạng: Tường gạch, mái tôn, sàn giả BTCT, sân thượng, một trệt, một lầu

-Vị trí nhà đất thuộc thửa số 5 (một phần)

-Tờ bản đồ số 71 (BĐ ĐC) Phường 13, quận Bình Thạnh

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.278.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Gửi kèm phương án đấu giá);

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Gửi kèm Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản);

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (Thề hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày ra thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tham gia đấu giá về Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh (Địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - Phòng 3.2) để đăng ký.

Hết thời hạn nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh sẽ căn cứ vào số lượng hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá và các tiêu chí lựa chọn để ký hợp đồng với tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT Cục THADS TP. Hồ Chí Minh

- VKSND quận Bình Thạnh;      
- Lưu VT, HSTHA.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

                     (Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Phạm Thị Đỗ Quyên

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

389,712