Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
29 Tháng Giêng 2023 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
(Cập nhật: 21/11/2017 09:22:26)

  

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                  Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             

        QUẬN BÌNH THẠNH                              

 

        Số: 383 /TB-CCTHADS                                              Bình Thạnh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

                                                                               

           

Căn cứ Quyết định thi hành án số 1217/QĐ-CCTHA ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chi Cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 56/QĐ-CCTHA ngày 17  tháng 4 năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 0611/HĐGTS - THADS ngày 06/11/2017  giữa Chi nhánh Miền Nam  -  Công ty cổ phần đấu giá Thành An và Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản theo Thông báo số 0811/2017/TB-TA ngày 08/11/2017 của Chi nhánh Miền Nam  - Công ty cổ phần đấu giá Thành An như sau:

1/ Tài sản bán đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 20/21B  đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

+ Quyền sử dụng đất:

-  Thửa đất số 492;, tờ bản đồ số 4 ( sơ đồ nền)

- Diện tích  : 297,1 m2  ;

- Hình thức sử dụng: Riêng    

+ Tài sản gắn liền với đất:

-         Nhà địa chỉ: 20/21B  đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

-         Vị trí: Hẻm ( lộ giới hẻm hướng  Nam 6.0m );

-         Diện tích xây dựng: 216,8m2 ;

-         Diện tích sử dụng thực tế: 271,19 m2 trong đó 11,69 m2 không được công nhận;

-         Kết cấu: Trệt + 1 lầu, bê tông cốt thép.

-         Nhà có đồng hồ điện, đồng hồ nước;

Lưu ý: Nhà có xây dựng, sửa chữa thay đổi hiện trạng và diện tích không phép sau ngày 24/9/2001 (thời điểm cấp giấy chứng nhận). Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép tồn tại và sử dụng theo quy định pháp luật .

2/ Nguồn gốc tài sản: tài sản bán để đảm bảo thi hành án.

3/ Hình thức đáu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4/ Tổng giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

* Giá khởi điểm: 23.103.000.000 đồng (hai mươi ba tỷ, một trăm lẻ ba triệu).

          Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí: bao gồm cả thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phảỉ chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng ( nếu có) và lệ phí trước bạ và các lệ phí khác ( nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

          * Tiền đặt trước:  khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 4.620.000.000 đồng (bốn tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng)  tương đương với 20%  giá khởi điểm;

          * Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng /01 bộ hồ sơ ( năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

          5/ Thời gian, địa điểm đăng thông báo:

          * Thông báo bán đấu giá được đăng hai lần trên Báo Pháp luật Việt Nam vào ngày 10/11/2017 và ngày 15/11/2017;  

          * Niêm yết công khai thông báo bán đấu giá kể từ ngày 10/11/2017 tại các địa điểm:

          - Trụ sở Chi nhánh Miền Nam – Tầng trệt Block B, chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh;

          - Nơi tổ chức phiên đấu giá: Tầng trệt Block B, chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh;

- UBND phường 6, quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh;

          6/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham giá đấu giá:

          Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 05/12/2017 (trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh;

          7/ Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:

Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 05/12/2017 (trong giờ hành chính):

- Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: 20/21B Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh;

-  Khách hàng tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại: Tầng trệt Block B, chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh;

8/ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 05/12/2017 (trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh;

          9/ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

          - Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 05/12/2017 ( trong giờ hành chính): Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản số  112002627129 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh miền Nam – Công ty cổ phần đấu giá Thành An.

10/ Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Vào hồi 9 giờ 30 ngày 07/12/2017 tại: Tầng trệt Block B, chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh;

Lưu ý: Đây là tài sản thi hành án nên Chi nhánh Miền Nam – Công ty Cổ phần

Đấu giá Thành An và Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các bên liên quan trong các trường hợp sau:

 - Hợp đồng yêu cầu bán đấu giá tài sản và văn bản bán đấu giá tài sản bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Người phải thi hành án chuộc lại tài sản bán đấu giá theo Quy định tại khoản 5, Điều 101 Luật Thi hành án sửa đổi bổ sung năm 2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Nơi tổ chức phiên đấu giá:  Tầng trệt Block B, chung cư Vạn Đô 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 66836078.

Căn cứ khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự, trước khi mở cuộc bán đấu giá một ngày làm việc, bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng và bà Nguyễn Thị Thảo có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền án phí, tiền thi hành án trả cho các đương sự theo các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá và hoàn trả chi phí thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản.

Ghi chú: Thông báo này thay thư mời tham gia, tham dự đấu giá.

       

Nơi nhận:                                                                          CHẤP HÀNH VIÊN

- Các đương sự;                                                                                (đã ký và đóng dấu)

- UBND phường 6, Q. Bình Thạnh ( niêm yết)

- VKSND.Q Bình Thạnh;

- Trụ sở Chi cục THADS Q Bình Thạnh( niêm yết)

- Lưu VT-HS.

          Trần Thị Hằng

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

304,492