Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
16 Tháng Tám 2022 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo bán đấu giá tài sản Nhà và đất số 206/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.(Nhà trong hẻm)
(Cập nhật: 16/10/2020 10:14:58)

 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUẬN BÌNH THẠNH

 
   

 

     Số: 128/TB-CCTHADS          Bình Thạnh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

 
   

 

Căn cứ Quyết định thi hành án số 2978/QĐ-CCTHADS ngày 24/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định kê biên, xử lý tài sản số 57/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 10/4/2020 của Công ty TNHH tư vấn và thẩm định VASKA;

Căn cứ quyết định giảm giá tài sản (lần 2) số 320a/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Thông báo số 148/TB/VAMC ngày 14/10/2020 của công ty Đấu giá Hợp danh VAMC;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án số 98/20/ĐGTS-THADS ngày 22/6/2020, hợp đồng sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 13/10/2020 với Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC;

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Nhà và đất số 206/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.(Nhà trong hẻm).

- Thửa đất số: 69, tờ bản đồ số 22 phường 21 - Quận Bình Thạnh.

- Diện tích xây dựng: 29,9m2;

- Diện tích khuôn viên đất: 29,9m2;

- Diện tích sử dụng: 85,90m2 (trong đó có 40,0m2 diện tích không công nhận);

- Kết cấu: Nền lát gạch Ceramic, sàn giả BT, tường xây gạch, Mái tole. Cầu thang lên gác: Gỗ.

- Kiến trúc: 02 tầng, lửng

2. Lưu ý:

- Tài sản hiện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Tài sản được bàn giao cho khách hàng mua trúng đấu giá theo hiện trạng ghi nhận tại Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Đo đạt - Tư vấn Kiến Ốc lập được Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh xác nhận ngày 29/08/2019.

- Đối với phần diện tích sử dụng không được công nhận, người trúng đấu giá có nghĩa vụ chấp hành theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhà nước thực hiện quy hoạch hoặc buộc tháo dỡ và chịu mọi chi phí phát sinh nếu có.

- Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp: Phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định; Lệ phí trước bạ; Tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá…

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.891.610.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm mười ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng ( nếu có) các loại phí, chi phí, thuế khác liên quan tới tài sản đã mua.

4.                  Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 578.322.000 đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu,ba trăm hai mươi hai  ngàn đồng ).

5.                  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng) trên một bộ hồ sơ.

6.                  Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.                  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.                  Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 09/11/2020 trong giờ hành chính, tại địa chỉ số 206/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

9.                  Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày 16/10/2020 cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020, trong giờ hành chính tại trụ sở Công Ty Đấu giá Hợp danh VAMC số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

10.              Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào các ngày 09/11/2020, 10/11/2020 trong giờ hành chính trước 16 giờ 00 phút ngày 11/11/2020 theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản .

11.              Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14h00 ngày 12/11/2020 tại địa chỉ: Số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

12.              Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

13.              Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp Danh VAMC.

Địa chỉ: Số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Đây là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và chi phí khác (nếu có) cho tổ chức đấu giá tài sản. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản (nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

14.              Thanh toán tiền mua tài sản: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Trường hợp các bên không có mặt để tham dự phiên bán đấu giá, việc bán đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết để theo dõi việc tổ chức bán đấu giá tài sản và tham dự phiên bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

(Thông báo này thay cho Thư mời tham gia, tham dự đấu giá).

 

 

  Nơi nhận:

- Các đương sự;

- Trang thông tin điện tử Tổng Cục THADS.

-Trang thông tin điện tử Cục THADS Tp.HCM;

- Niêm yết tại Chi cục THADS Q. Bình Thạnh;

- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

(đã ký và đóng dấu)

 

Chu Nguyễn

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 3 trong 3Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

275,061