Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
26 Tháng Mười 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản
(Cập nhật: 29/04/2020 00:10:21)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

     QUẬN BÌNH THẠNH             

 
   

 Số:         /TB-CCTHADS         Bình Thạnh, ngày       tháng       năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

 
 
 

           Căn cứ Quyết định thi hành án số 225/QĐ-CCTHADS ngày 15/10/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

           Căn cứ quyết định kê biên, xử lý tài sản số 94/QĐ-CCTHADS ngày 03/7/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 30/12/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thẩm định giá Đông Á;

Căn cứ Thông báo quyều ưu tiên mua tài sản số 1095/TB-CCTHADS ngày 14/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Nay, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Nhà đất số 139 (Khu Tăng Kỳ Bắc) Bùi Đình Túy phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.( Nhà trong hẻm rộng khoảng 2m).

- Thửa đất số: 53R và một phần 52R+54R+Rãnh nước+đường, tờ bản đồ số 56 Bản đồ địa chính phường 12-quận Bình Thạnh.

- Diện tích xây dựng: 87,3 m2(trong đó có 29,1 m2  trong ranh lộ giới và 7,7 m2 lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước);

- Diện tích khuôn viên đất: 87,3 m2(trong đó có 29,1 m2  trong ranh lộ giới và 7,7 m2 lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước);

- Diện tích sử dụng: 174,6 m2 (trong đó có 58,2 m2 trong ranh lộ giới và 15,4 m2 lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước);

2. Lưu ý:

- Tài sản hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu được cho phép và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Tài sản được bàn giao cho khách hàng mua trúng đấu giá theo hiện trạng ghi nhận tại Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Thiết kế & Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lam An lập được Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh xác nhận ngày 29/08/2019.

- Đối với phần diện tích đất, xây dựng, sử dụng nằm trong ranh lộ giới và phần diện tích lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước, người trúng đấu giá có nghĩa vụ chấp hành theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhà nước thực hiện quy hoạch hoặc buộc tháo dỡ và chịu mọi chi phí phát sinh nếu có.

3. Giá khởi điểm: 3.479.325.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 25/05/2020 tại nơi có tài sản (liên hệ Mr Trường, Số ĐT: 0906.891.693)

5. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 25/05/2020 (trong giờ hành chính, trừ những ngày lễ).

6. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An- Số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM. ĐT: 3820.4858-0948.68.99.86.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng / hồ sơ

8. Khoản tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản; Thời hạn nộp: Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 27/5/2020 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn thành An. Trường hợp không tụ mình mua, /nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và /hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/05/2020 tại Số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM .

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

11. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

12. Thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời han 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản bán ddaaasu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước.

13. Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự đấu giá.

Trường hợp các bên không có mặt để tham dự phiên bán đấu giá, việc bán đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Các loại thuế: Người mua trúng đâu giá có nghĩa vụ nộp các khoản thuế trước bạ, tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác Các bên liên quan có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật. Các bên có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ chứng từ có liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế để Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An kê khai nộp thuế kể từ ngày nhận thông báo này đến khi tổ chức bán đấu giá.

Nay, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết để theo dõi việc tổ chức bán đấu giá tài sản và tham dự phiên bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

 

  Nơi nhận:

- Các đương sự;

-Trang thông tin điện tử Cục THADS Tp.HCM;

- Niêm yết tại Chi cục THADS Q. Bình Thạnh;

- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

 

Nguyễn Huỳnh Như

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chấp hành viên Nguyễn Văn Tùng thông báo bán đấu giá tài sản là một phần nhà đất số 23 ( số mới:85/51) Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 6756/GPUB do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 25/12/1992
Chấp hành viên Nguyễn Thị Mai linh thông báo Về việc bán đấu giá tài sản là xe Ô tô Nissan do Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB thực hiện.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 22.02/2019/TB/HC-VCB ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 15.02/2019/TB/HC-VCB ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản nhà 27 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 26/15A (số mới 26/21A) Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tổ chức
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 03.7/2018/TB/HC –VCB ngày 03/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá Căn hộ B-1302, lầu 13, số 2 Chung cư Cantavil Hoàn Cầu số 600 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh của ông Bùi Quang Việt và bà Huỳnh Nguyễn Mai Đoan do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá lần 4 Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chưa thi hành án
Thông báo lựa chọn tổ chưa bán đấu giá nhà đất tại 173A Bùi Hữu Nghĩa, P 1, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Trang 2 trong 3Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

225,448