Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Chín 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 102/20/TB-ĐG ngày 03/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam
(Cập nhật: 03/04/2020 21:42:22)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

               QUẬN BÌNH THẠNH


                    

     Số: 1918/TB-CCTHADS                    Bình Thạnh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án

 

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 2664/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

           Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 13/QĐ- CCTHADS ngày 05 tháng 12  năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh TP.HCM;

           Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 012 BĐS/2019/CT.ĐA ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thẩm định giá Đông Á;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 36/2020/ĐGTS-THADS ngày 01/4/2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam và Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số 132/QĐ- CCTHADS ngày 18/03/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 102/20/TB-ĐG ngày 03/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích thực tế 87,3m2 thuộc thửa đất số 3 tờ bản đồ số 45 và nhà ở diện tích xây dựng 87,3m2 , diện tích sử dụng 178,90m2 tọa lạc tại địa chỉ 47B Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH thiết kế và tư vấn đầu tư xây dựng Lam An lập ngày 04/6/2018 và được Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh kiểm tra và xác nhận ngày 27/08/2018.( Theo Giấy chứng nhận Quyền sở Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 3200/97 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/05/1997 cho ông Trần Văn Đê và bà Trần Thị Huệ, cập nhật biến động chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hồng Sơn ngày 26/06/2015 thì quyền sử dụng đất diện tích 79m2 thuộc thửa đất 1-280 tờ bản đồ số 10 và nhà ở diện tích xây dựng 46.39m2, diện tích sử dụng 46.39m2).

-Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản,  thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá. Phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận (nếu có) người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hợp thức hóa, tự chịu mọi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

-Một phần nhà đất hướng tây thuộc hành lang bảo vệ rạch Cầu Sơn, phần còn lại nằm hoàn toàn trong lộ giới đường Đinh Bộ Lĩnh 25m hướng đông. 

 2. Giá khởi điểm: 3.935.843.823 đồng (Ba tỷ chín trăm ba mươi năm triệu tám  trăm bốn mươi ba ngàn tám trăm hai mươi ba đồng).

3. Thời hạn bán hồ sơ và nhận đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 13/04/2020 đến 16 giờ 30 ngày 05/5/2020 (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định) tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam – Số 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Khỏan tiền đặt trước: 787.168.764 đồng (Bảy trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi tám ngàn bảy trăm sáu mươi bốn đồng); thời gian đóng tiền đặt trước: từ 8 giờ 00 ngày 05/5/2020 đến 17 giờ 00 ngày 07/5/2020.

5. Thời gian tổ chức bán đấu giá:  vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08/05/2020.

6. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam – Số 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

7. Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

8. Các loại thuế: các bên liên quan có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 36/2020/ĐGTS-THADS giao kết ngày 01 tháng 4 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam và Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh. Các bên có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, chứng từ có liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế để Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam kê khai nộp thuế kể từ ngày nhận thông báo này đến khi tổ chức bán đấu giá.

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo đến ông Nguyễn Hồng Sơn, Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam biết để tham gia chứng kiến việc bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án không tham gia và không ủy quyền cho người khác tham gia việc bán đấu giá tài sản thì tài sản trên vẫn được bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Ghi chú: Thông báo này thay thư mời tham gia, tham dự đấu giá.

          

 

  Nơi nhận:

- Các đương sự;

- VKSND quận Bình Thạnh;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Lưu: VT, Hồ sơ THA.

 

 CHẤP HÀNH VIÊN

 

 

                                                                                                       Đinh Thị Hằng

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 37/2020/TB-VTA ngày 04/02/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản ( lần 3) do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 54/19/TB/VAMC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 225/26 ( số cũ 241/14B) Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 26605/2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/4/2001
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 49/19/TB/VAMC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC
Thông báo bán đấu giá Chiếc xe ô tô nhãnh hiệu Kia Morning đã qua sử dụng, biển kiểm soát 51F-521.49 để đảm bảo thi hành án do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 45/19/TB/VAMC ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 572/2019/TB-VTA ngày 18/11/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chứ thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm thị Hiên tổ chức Thi hành án
Thông báo về tổ chức bán đấu giá
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Trân Thị Hằng tổ chức thi hành.
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
THÔNG BÁO : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chấp hành viên Nguyễn Văn Tùng thông báo bán đấu giá tài sản là một phần nhà đất số 23 ( số mới:85/51) Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 6756/GPUB do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 25/12/1992
Chấp hành viên Nguyễn Thị Mai linh thông báo Về việc bán đấu giá tài sản là xe Ô tô Nissan do Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB thực hiện.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

220,226