Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
26 Tháng Mười 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(Cập nhật: 21/11/2019 11:11:28)

    CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

               QUẬN BÌNH THẠNH

 

        Số: 531/TB-CCTHADS                   Bình Thạnh, ngày  20 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Bản án số 1920/2018/DS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ các Quyết định thi hành án số 2411 và 2412/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Chi Cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 01/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 190097-1/TPV-CTTĐ ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú;

          Xét thấy các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá,

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh;

2. Tên tài sản bán đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, biển kiểm soát: 51F-521.49, cụ thể như sau:

        Mô tả tài sản:

        Xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning; Màu sơn: Vàng; Số khung: 51M5FC066566; Số máy: G4LAFP121159; Số chổ ngồi: 05; Biển kiểm soát: 51F-521.49 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 119040 do Phòng CSGT – Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp cho bà Đỗ Thúy Ngọc ngày 12/11/2015 (Đã qua sử dụng).

3. Giá khởi điểm: 135.230.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá ;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh công bố;

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời hạn nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2019, các tổ chức  đấu giá tài sản trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh – địa chỉ 200/20 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh để đăng ký.

Hết thời hạn trên, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh sẽ căn cứ vào số lượng hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá và các tiêu chí lựa chọn để ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:                                                                             CHẤP HÀNH VIÊN

Trang TTĐT CCTHADS quận Bình Thạnh;                                                (Đã ký tên và đóng dấu)

Lưu: VT-HS.

 

                                                                                           Lê Vĩnh Sơn

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 45/19/TB/VAMC ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 572/2019/TB-VTA ngày 18/11/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chứ thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm thị Hiên tổ chức Thi hành án
Thông báo về tổ chức bán đấu giá
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Trân Thị Hằng tổ chức thi hành.
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
THÔNG BÁO : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chấp hành viên Nguyễn Văn Tùng thông báo bán đấu giá tài sản là một phần nhà đất số 23 ( số mới:85/51) Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 6756/GPUB do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 25/12/1992
Chấp hành viên Nguyễn Thị Mai linh thông báo Về việc bán đấu giá tài sản là xe Ô tô Nissan do Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB thực hiện.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 22.02/2019/TB/HC-VCB ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 15.02/2019/TB/HC-VCB ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản nhà 27 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 26/15A (số mới 26/21A) Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

225,460