Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
26 Tháng Mười 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 572/2019/TB-VTA ngày 18/11/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
(Cập nhật: 20/11/2019 13:57:03)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

               QUẬN BÌNH THẠNH

                  

       Số: 256/TB-CCTHADS           Bình Thạnh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án

 

Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 2664/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

            Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 13/QĐ- CCTHADS ngày 05 tháng 12  năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh TP.HCM;

          Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 012 BĐS/2019/CT.ĐA ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thẩm định giá Đông Á;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 1924/HĐĐG-VTA ngày 14/5/2019 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bán đấu giá tài sản (lần 3) ngày 18/11/2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số 36/QĐ- CCTHADS ngày 08/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 572/2019/TB-VTA ngày 18/11/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 47B Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

     a.Theo giấy chứng nhận:

           - Vị trí: Thửa đất số 1-280 , tờ bản đồ số 10  tọa lạc tại số 47B Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

-Diện tích khuôn viên đất: 79m2;

-Diện tích xây dựng: 46,39 m2 ;

-Diện tích sử dụng: 46,39 m2 ;

-Kết cấu: 01 tầng + sân, tường gạch, mái Fibro;

(theo đăng ký cập nhật biến động ngày 02/4/2015 thì DTXD và DTSD là 0m2 )

     b.Theo bản vẽ họa đồ vị trí:

-Diện tích khuôn viên đất: 87,3m2;

-Diện tích xây dựng: 87,3m2 ;

-Diện tích sử dụng: 178,9m2 ;

Đối với phần diện tích đất, diện tích xây dựng, sử dụng chưa được công nhận người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định pháp luật nếu được cho phép và chịu mọi chi phí phát sinh nếu có hoặc phải chấp hành theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-Một phần nhà đất hướng tây thuộc hành lang bảo vệ rạch Cầu Sơn, phần còn lại nằm hoàn toàn trong lộ giới đường Đinh Bộ Lĩnh 25m hướng đông. 

 2. Giá khởi điểm: 4.790.141.631 đồng (Bốn tỷ bảy trăm chín mươi triệu một trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm ba mươi mốt đồng).

3. Thời hạn mua và nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày 19/11/2019 đến ngày 09/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Khỏan tiền đặt trước: 958.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi tám triệu đồng); thời hạn nộp: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019 (trong giờ hành chính); phương thức nộp: chuyển khoản.

5. Thời gian tổ chức bán đấu giá:  vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 12/12/2019.

6. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

7. Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

8. Các loại thuế: các bên liên quan có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 1924/HĐĐG-VTA giao kết ngày 14 tháng 5 năm 2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh. Các bên có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, chứng từ có liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế để Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An kê khai nộp thuế kể từ ngày nhận thông báo này đến khi tổ chức bán đấu giá.

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo đến ông Nguyễn Hồng Sơn, Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam biết để tham gia chứng kiến việc bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

Trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án không tham gia và không ủy quyền cho người khác tham gia việc bán đấu giá tài sản thì tài sản trên vẫn được bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Ghi chú: Thông báo này thay thư mời tham gia, tham dự đấu giá.

         

 

  Nơi nhận:

- Các đương sự;

- VKSND quận Bình Thạnh;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Lưu: VT, Hồ sơ THA.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

(Đã ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                                  Đinh Thị Hằng

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 45/19/TB/VAMC ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chứ thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm thị Hiên tổ chức Thi hành án
Thông báo về tổ chức bán đấu giá
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Trân Thị Hằng tổ chức thi hành.
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
THÔNG BÁO : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chấp hành viên Nguyễn Văn Tùng thông báo bán đấu giá tài sản là một phần nhà đất số 23 ( số mới:85/51) Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 6756/GPUB do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 25/12/1992
Chấp hành viên Nguyễn Thị Mai linh thông báo Về việc bán đấu giá tài sản là xe Ô tô Nissan do Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB thực hiện.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 22.02/2019/TB/HC-VCB ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 15.02/2019/TB/HC-VCB ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản nhà 27 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 26/15A (số mới 26/21A) Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

225,397