Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
16 Tháng Tám 2022 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
(Cập nhật: 12/08/2019 13:58:48)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN BÌNH THẠNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2611/TB-THADS

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

 
 

 

Căn cứ Bản án số 703/2018/DSST ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 2338/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 67/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;     

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 190055/TPV-CTTĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú;

Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 17/19/BĐGTS-THADS ngày 08 tháng 8 năm 2019 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh và Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phát;

Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 17/19/TB/HP ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phát  tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:

          - Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 32/28 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy chứng nhận số BE056067, số vào sổ cấp GCN: CH00463 ngày 01/4/2011 của bà Đào Thị Ánh Nguyệt và Theo Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH đo đạc, tư vấn Kiến Ốc lập ngày 21/5/2019 đã được Trung tâm tư vấn và thẩm định trắc địa bản đồ kiểm tra nội nghiệp ngày 30/5/2019. (Đính kèm bản liệt kê mô tả chi tiết về tài sản).

         - Giá khởi điểm: 8.311.200.000đ (Tám tỷ ba trăm mười một triệu hai trăm ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các loại phí, chi phí, thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân) liên quan đến tài sản đã mua.

Lưu ý: 1/ Phần diện tích nhà và đất không được công nhận, không phù hợp kiến trúc, không phù hợp quy hoạch, vi phạm lộ giới, người mua trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét công nhận. Khi nhà nước có chính sách thu hồi hoặc yêu cầu tháo dỡ người mua trúng đấu giá phải thực hiện và chịu mọi chi phí.

       2/ Theo khoản 5 điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền Thi hành án và thanh

toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết”

          Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2019

          Địa điểm bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phát – địa chỉ: 158 (Lầu 2) Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phát – địa chỉ: 158 (Lầu 2) Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0924.833.314.

                                                                                CHẤP HÀNH VIÊN

  Nơi nhận:                                                                                          (đã ký và đóng dấu)

- Các đương sự;

- UBND phường 17;

- Viện KSND quận Bình Thanh;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Lưu: VT, HSTHA.                                                                                     Ngô Thị Nhung

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo về tổ chức bán đấu giá
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Trân Thị Hằng tổ chức thi hành.
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
THÔNG BÁO : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chấp hành viên Nguyễn Văn Tùng thông báo bán đấu giá tài sản là một phần nhà đất số 23 ( số mới:85/51) Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 6756/GPUB do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 25/12/1992
Chấp hành viên Nguyễn Thị Mai linh thông báo Về việc bán đấu giá tài sản là xe Ô tô Nissan do Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB thực hiện.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 22.02/2019/TB/HC-VCB ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 15.02/2019/TB/HC-VCB ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản nhà 27 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 26/15A (số mới 26/21A) Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tổ chức
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 03.7/2018/TB/HC –VCB ngày 03/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

275,071