Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Chín 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
(Cập nhật: 29/05/2019 16:12:57)

CỤC THI HÀNH ÁN DS TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DS QUẬN BÌNH THẠNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Số: .1963/TB-CCTHADS

Bình Thạnh, ngày..27.tháng..5.năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

 

 

Căn cứ Bản án số 39/2018/KDTM-ST ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận 1, Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 3785/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định giảm giá lần 1 số 215/QĐ-CCTHADS ngày 22/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án số 1914/HĐĐG-VAT ngày 25/3/2019  và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng bán đấu giá tài sản (lần 1) ngày 23/5/2019 với Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An đấu giá nhà và đất tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1/ Tài sản bán đấu giá:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.

a)     Theo Giấy chứng nhận

-Vị trí: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 20 tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- DTKV đất: 474m2;

- Sử dụng riêng: 474m2;

- Diện tích sàn: 424,2 m2;

- Kết cấu: 03 tầng + sân + sân thượng, vách gạch, sàn BTCT, mái tôn + ngói;

b) Theo bản vẽ hiện trạng

- DTKV đất: 474m2 được công nhận và 33,9m2 không được công nhận;

- DT xây dựng: 158,2 m2

- DT sử dụng: 350,9 m2 (Trong đó có 55m2 nằm ngoài giấy chứng nhận);

+ Lưu ý:

-Tài sản được bàn giao cho khách hàng mua trúng đấu giá theo hiện trạng ghi nhận tại bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Thiết kế và Tư vấn đầu tư xây dựng Lam An lập ngày 28/9/2018 được Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh xác nhận ngày 17/12/2018.

- Đối với diện tích đất nằm trong lộ giới, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm chấp hành khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với phần diện tích xây dựng, sử dụng chưa được công nhận, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật nếu được cho phép và chịu mọi chi phí phát sinh nếu có hoặc phải chấp hành theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2/ Tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản bán để thi hành bản án theo Quyết định cưỡng chế thi hành án số 05/QĐ-CCTHA ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

3/ Giá khởi điểm:

Viết bằng số: 51.538.568.480 đồng

Viết bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn, bốn trăm tám mươi đồng.

Lệ phí trước bạ và các các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định của pháp luật.

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có).

Thuế, tiền sử dụng đất: Tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) người mua tài sản phải chịu.

4/ Khoản tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm của tài sản; Thời hạn nộp từ 11/6/2019 đến ngày 13/6/2019 (Trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản số 1450.1003.6145.0001 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Phú Đông.

5/ Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 11/6/2019, địa điểm: Tại nơi có tài sản(Liên hệ Mr Trường, số điện thoại: 0906.891.693).

6/ Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 11/6/2019 (trong giờ hành chính).

7/ Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh(số điện thoại: 3820.4858 – 0948.68.99.86).

8/ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

9/ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/ nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/ nộp hồ sơ hoặc tham gia đấu gía theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

10/ Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

11/ Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

12/  Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/6/2019 tại số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua đấu giá xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chú ý: Trước khi mở cuộc bán đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản (nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn thất do các bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

 

Các loại thuế: các bên liên quan có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Các bên có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ chứng từ có liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế để Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh kê khai nộp thuế kể từ ngày nhận được thông báo này đến khi tổ chức bán đấu giá. Thông báo được tống đạt cho các bên đương sự biết để thực hiện.

 

Nay, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo  cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh biết để thực hiện chức năng kiểm sát, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng cơ khí Việt, ông Đoàn Minh Phú, bà Khâu Thị Thanh Thúy theo dõi việc tổ chức bán đấu giá tài sản.

(Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá).

 

                                                                               CHẤP HÀNH VIÊN

Nơi nhận:                                                                                           (Đã ký và đóng dấu)

- Các đương sự;

- UBND phường 15;

- Viện KSND Q.BT;

- Lưu: VT, HSTHA.

                                                                             Triệu Thị Diễm Thúy

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 2 trong 2Đầu tiên    Trước   1  [2]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

220,229