Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
01 Tháng Mười Hai 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
(Cập nhật: 04/05/2019 14:05:03)

        CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                      Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

    CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

               QUẬN BÌNH THẠNH

 

             Số: 1705/TB-CCTHADS                               Bình Thạnh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

                                                                               

           

Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đang tổ chức thi hành Bản án số 276/2017/DS-ST ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân quận 6.

Để bảo đảm việc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh sẽ thực hiện việc bán đấu giá tài sản đã kê biên là nhà và đất số 47B Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hồng Sơn với giá khởi điểm là 6.570.839.000 đồng ( Sáu tỷ năm trăm bảy mươi triệu tám trăm ba mươi chín ngàn đồng).

Căn cứ theo quy định tại Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo để các tổ chức đấu giá có đủ điều kiện tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản biết, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn. Thời hạn nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/05/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh – địa chỉ 200/20 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh để đăng ký.

          Hết thời hạn trên, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ căn cứ vào số lượng hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá và các tiêu chí lựa chọn để ký hợp đồng với tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật và không hoàn trả hồ sơ đăng ký đối với các tổ chức không được lựa chọn.

 

Nơi nhận:                                                                                         CHẤP HÀNH VIÊN

- Trang TTĐT Chi Cục THADS Q Bình Thạnh;                                     (Đã ký và đóng dấu)

- Lưu VT-HS.

 

                                                                                  Đinh Thị Hằng

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 2 trong 2Đầu tiên    Trước   1  [2]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

230,485