Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Chín 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản
(Cập nhật: 14/12/2020 10:50:04)

 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

     QUẬN BÌNH THẠNH            

 
   

 

Số:   876  /TB-CCTHADS               Bình Thạnh, ngày   08   tháng  12   năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản (lần 2)

 
   

 

          Căn cứ Quyết định thi hành án số 3653/QĐ-CCTHADS ngày 03/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 47/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 10/8/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thẩm định giá Đông Á;

Căn cứ Thông báo số 951/2020/TB-VTA ngày 07/12/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An ;

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Nhà đất số 47/24/9A  Bùi Đình Túy phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

* Theo giấy chứng nhận:  Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số vào sổ: 4583/2004 UBND Quận Bình Thạnh, Tp.HCM cấp ngày 12/11/2004:

a. Đất ở:                             

- Vị trí                              : Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 20 (bản đồ địa chính); tọa lạc tại: 47/24/9A Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM;

- DTKV đất            : 130m2;

- Hình thức SD       : SD riêng;

b. Nhà ở:

- Diện tích sử dụng : 338,4m2;

- Diện tích xây dựng         : 92,8m2;

- Kết cấu nhà: 03 tầng, sân, sân thượng, vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT;

* Theo bản vẽ hiện trạng: Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Lam An lập ngày 20/12/2019 và được Phòng Quản Lý Đô Thị Q.Bình Thạnh kiểm tra, xác nhận ngày 20/4/2020:

- Diện tích khuôn viên đất         : 127,3m2 (trong đó diện tích không được công nhận: 0,5m2; Diện tích được công nhận: 126,8m2);  nhỏ hơn 2,7 m2  so với Giấy chứng nhận.

- Diện tích xây dựng        : 92,8m2;

- Diện tích sử dụng : 397,2m2 (trong đó diện tích ngoài giấy chứng nhận: 83,4m2; Diện tích được công nhận: 313,8m2);

- Kết cấu nhà: 04 tầng, sàn BTCT, mái BTCT;

2. Lưu ý:

- Tài sản được bàn giao cho người mua trúng đấu giá theo hiện trạng được ghi nhận tại bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Lam An lập ngày 20/12/2019 và được Phòng Quản Lý Đô Thị Q.Bình Thạnh kiểm tra, xác nhận ngày 20/4/2020.

- Đối với diện tích nhà đất không được công nhận và ngoài giấy chứng nhận, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu được cho phép và chịu mọi chi phí phát sinh nếu có hoặc phải chấp hành theo các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Giá khởi điểm: 11.413.683.819 đồng (Mười một tỷ, bốn trăm mười ba triệu, sáu trăm tám mươi ba nghìn, tám trăm mười chín đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020 tại nơi có tài sản (liên hệ Mr Trường, Số ĐT: 0906.891.693)

5. Thời gian mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An- Số 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM. ĐT: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86.

7. Khoản tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản; Thời hạn nộp: Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.

8.Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:

a. Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như thuế thu nhập, tiền sử dụng đất, thuế đất phi nông nghiệp, trước bạ ... (nếu có) trước thời điểm bàn giao tài sản: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản, do Cơ quan Thi hành án nộp thay và được trừ vào tiền bán tài sản. Đối với việc xử lý tài sản thu hồi nợ theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội thì thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản và các nghĩa vụ tài chính khác do người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp.

b. Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp các khoản thuế: Thuế GTGT (nếu có); Phí trước bạ, Phí Công chứng và các loại thuế, phí khác phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá.

Các bên có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ chứng từ có liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế để Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An kê khai nộp thuế kể từ ngày nhận thông báo này đến khi tổ chức bán đấu giá.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và /hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 31/12/2020 tại Số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM .

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

12. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

13. Thanh toán tiền mua tài sản: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

14. Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự đấu giá.

Trường hợp các bên không có mặt để tham dự phiên bán đấu giá, việc bán đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

15. Quyền chuộc lại tài sản:

Trước khi mở cuộc bán đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết để theo dõi việc tổ chức bán đấu giá tài sản và tham dự phiên bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

 

  Nơi nhận:

- Các đương sự;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Trang TTĐT Cục THADS Tp.HCM;

- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

 

Nguyễn Huỳnh Như

            

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đã kê biên
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản để thi hành án
Thông báo không người tham gia bán đấu giá tài sản
Thông báo lực chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án
Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án.
Thông báo lựa chọn tổ chức Thẩm định giá.
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ tổ chức thi hành án.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản Nhà và đất số 206/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.(Nhà trong hẻm)
Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Thông báo về việc bán tài sản để đảm bảo việc tthi hành án.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Chu Nguyễn đang tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án do chấp hành viên Chu Nguyễn thi hành.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 102/20/TB-ĐG ngày 03/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 37/2020/TB-VTA ngày 04/02/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản ( lần 3) do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 54/19/TB/VAMC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 225/26 ( số cũ 241/14B) Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 26605/2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/4/2001
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 49/19/TB/VAMC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC
Thông báo bán đấu giá Chiếc xe ô tô nhãnh hiệu Kia Morning đã qua sử dụng, biển kiểm soát 51F-521.49 để đảm bảo thi hành án do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

220,238