Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
17 Tháng Giêng 2022 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 22.02/2019/TB/HC-VCB ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB
(Cập nhật: 26/02/2019 16:18:46)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH


 

 

Số: 1084/TB-THADS

Bình Thạnh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

(lần 13)

 
   

 

     Căn cứ Quyết định thi hành án số 1091/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

     Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 47/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Chứng thư  thẩm định giá số 119/17CT-EXIMVAS ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Công ty cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS;

          Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 12) số 93/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng  02 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 14.3/2018/BĐGTS-THADS ngày 14 tháng 3 năm 2018 giữa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh và Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB;

          Căn cứ hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự  số 21.02/2019/HĐSĐ lần thứ 8 ngày 21 tháng 02 năm 2019 giữa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh và Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 22.02/2019/TB/HC-VCB ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB như sau:

1.  Tài sản bán đấu giá: Căn hộ số 16.1 Lô A Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 5938/2009/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 02/12/2009 thuộc quyền sở hữu của ông Lê Anh Việt và bà Nguyễn Thị Hồng. Hiện trạng cụ thể như sau:

·     Thửa đất:

-      Thửa đất số: 201 tờ bản đồ số 34,35

-      Diện tích: 7.147 m2; sử dụng chung: 7.147 m2

·     Nhà ở:

-      Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 164,65 m2

-      Số tầng: 30 Tầng – Tầng số 17/30

-      Kết cấu: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT

-      Thời hạn được sử dụng: Lâu dài

2.  Giá khởi điểm: 5.486.644.353 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm năm mươi ba đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế theo quy định pháp luật.

3.  Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 1.097.328.871 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ không trăm chín mươi bảy triệu ba trăm hai mươi tám ngàn tám trăm bảy mươi mốt đồng).

4.  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ/01 bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một bộ hồ sơ)

5.  Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 3 năm 2019 trong giờ hành chính, tại nơi có tài sản đấu giá.

6.  Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Kể từ ngày 25/02/2019  cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 3 năm 2019 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB số 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.  Thời gian nộp tiền đặt trước:

Vào các ngày 13/3/2019, 14/3/2019 và trước 16 giờ 00 phút ngày 15/3/2019  trong giờ hành chính theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.

8.     Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 3 năm 2019 tại: Trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB – 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

          Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng, ông Lê Anh Việt, bà Nguyễn Thị Hồng biết để tham gia chứng kiến việc bán đấu giá tài sản vào đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

          Đồng thời theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

          Căn cứ Luật thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân yêu cầu Công ty TNHH vận tải Việt Thăng, ông Lê Anh Việt, bà Nguyễn Thị Hồng chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB bán đấu giá thành tài sản nêu trên phải cung cấp các giấy tờ, chứng cứ liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế (nếu có) để Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Hết thời hạn nêu trên mà Công ty TNHH vận tải Việt Thăng, ông Lê Anh Việt, bà Nguyễn Thị Hồng không cung cấp hoặc không chứng minh được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế thì việc tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) được tính theo quy định pháp luật.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho các bên đương sự và người có nghĩa vụ liên quan biết đồng thời thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu – VCB hoặc Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh để biết thông tin./.

(Lưu ý: Thông báo này thay cho giấy mời tham gia đấu giá)

 

Nơi nhận:

- Các đương sự;

- UBND xã, phường 22;

- Viện KSND Quận Bình Thạnh;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Lưu: VT, HSTHA.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Linh

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chấp hành viên Nguyễn Văn Tùng thông báo bán đấu giá tài sản là một phần nhà đất số 23 ( số mới:85/51) Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 6756/GPUB do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 25/12/1992
Chấp hành viên Nguyễn Thị Mai linh thông báo Về việc bán đấu giá tài sản là xe Ô tô Nissan do Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB thực hiện.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 15.02/2019/TB/HC-VCB ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản nhà 27 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 26/15A (số mới 26/21A) Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tổ chức
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 03.7/2018/TB/HC –VCB ngày 03/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá Căn hộ B-1302, lầu 13, số 2 Chung cư Cantavil Hoàn Cầu số 600 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh của ông Bùi Quang Việt và bà Huỳnh Nguyễn Mai Đoan do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá lần 4 Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chưa thi hành án
Thông báo lựa chọn tổ chưa bán đấu giá nhà đất tại 173A Bùi Hữu Nghĩa, P 1, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

240,389