Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
01 Tháng Mười Hai 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
(Cập nhật: 26/12/2018 09:32:02)

 CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

                 Số: 695/TB-THADS                

         Bình Thạnh, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

     THÔNG BÁO

 Về việc bán đấu giá tài sản

 

 Căn cứ các Quyết định thi hành án số 2431/QĐ-CCTHADS; 2433/QĐ-CCTHADS ngày 13/3/2018 và 2434/QĐ-CCTHADS; 2436/QĐ-CCTHADS; 2437/QĐ-CCTHADS; 2439/QĐ-CCTHADS ngày 14/3/2018, 2890/QĐ-CCTHADS và 2892/QĐ-CCTHADS ngày 21/5/2018; 14/QĐ-CCTHADS và 15/QĐ-CCTHADS ngày 01/10/2018 của Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 57/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 7.11/2018/BĐGTS-THADS ngày 07 tháng 11 năm 2018 và Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB và Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 20.12/2018/TB/HC-VCB ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB như sau:

1.     Tài sản đấu giá: Nhà và đất toạ lạc tại địa chỉ số 26/21A (số cũ 26/15A) Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thuộc thửa đất số: 95, tờ bản đồ số: 20, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BH 020800 số vào sổ cấp GCN: CH 00347 do UBND quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/12/2011 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Vinh Thọ và bà Võ Thị Liên.

2.     Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán để đảm bảo thi hành án

3.     Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 200/20 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

4.     Đặc điểm tài sản:

v Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số  BH 020800 số vào sổ cấp GCN: CH 00347 do UBND Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/12/2011:

 

1. Thửa đất

- Thửa đất số: 95, tờ bản đồ số 20;

- Diện tích: 41m2;

- Hình thức sử dụng: riêng: 41m2; chung: 0m2;

-Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

2. Nhà ở

- Diện tích xây dựng: 38,4m2;

-Diện tích sàn: 102m2;.

- Kết cấu: Vách gạch,  sàn BTCT, mái tôn;

- Cấp (hạng) : Cấp 2

- Số tầng: 3 + sân thượng + sân.

v  Theo Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Đo Đạc-Tư Vấn Kiến Ốc đo vẽ theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh, được Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thạnh kiểm tra, phê duyệt ngày 20/8/2018.

          - Thuộc thửa đất số: 95.               Tờ bản đồ số:20.

- Diện tích xây dựng: 38,40m2.

- Diện tích sử dụng: 152,6m2  trong đó diện tích được công nhận là 102m2 diện tích không được công nhận là 50,6m2.

-Diện tích khuôn viên: 45,56 m2 trong đó diện tích được công nhận là 41m2 diện tích không được công nhận là 4,56m2.

5.     Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.444.413.100 đồng (Bằng chữ:  Ba tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm mười ba ngàn một trăm đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật.

6.     Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 688.882.620 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi đồng).

7.     Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng) trên một bộ hồ sơ.

8.     Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

9.     Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.            Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 03 đến ngày  04 tháng 01 năm 2019 trong giờ hành chính, tại nơi có tài sản đấu giá.

11.            Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2019 trong giờ hành chính.

12.             Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho tổ chức đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước được gửi vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB (theo thông báo về tài khoản nộp tiền đặt trước của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB).

13.            Thời gian nộp tiền đặt trước: vào các ngày 08/01/2019, 09/01/2019 và trước 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2019 trong giờ hành chính theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản.

14.            Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 9h00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB

Địa chỉ: Số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

15.            Lưu ý:

Đây là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và chi phí khác (nếu có) cho tổ chức đấu giá tài sản. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản (nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Đối với công trình xây dựng trên đất và diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng (nếu có) người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận và chịu toàn bộ các chi phí liên quan theo quy định.

(Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá).

 

 

                                                                               CHẤP HÀNH VIÊN

 

Nơi nhận:                                                                                                       (Đã ký và đóng dấu)

      - Các đương sự;

- UBND P. 1, quận Bình Thạnh;

- VKSND quận Bình Thạnh;

- Kế toán nghiệp vụ;

            - Lưu VP, HSTHA.

 

                                                                                     Đàm Thị Hiên

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 26/15A (số mới 26/21A) Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tổ chức
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 03.7/2018/TB/HC –VCB ngày 03/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá Căn hộ B-1302, lầu 13, số 2 Chung cư Cantavil Hoàn Cầu số 600 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh của ông Bùi Quang Việt và bà Huỳnh Nguyễn Mai Đoan do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá lần 4 Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chưa thi hành án
Thông báo lựa chọn tổ chưa bán đấu giá nhà đất tại 173A Bùi Hữu Nghĩa, P 1, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

230,496