Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
16 Tháng Tám 2022 ..:: TIN TỨC » Hoạt động của Đảng bộ Chi cục ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Đẩy mạnh công nghệ thông tin, cải cách hành chính tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh
(Cập nhật: 14/08/2018 08:34:51)

ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH THẠNH

CHI BỘ THADS

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Thạnh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

BÁO CÁO ĐỀ DẪN CHUYÊN ĐỀ

Đẩy mạnh công nghệ thông tin, cải cách hành chính tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh

---------------

         

Kính thưa các đồng chí,

Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 3652-CV/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Chuyên đề năm nay tập trung vào học tập Bác về phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, từ đó sẽ góp phần quan trọng cho mục tiêu xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

* Hạn chế trong việc thực hiện hỗ trợ thi hành án theo yêu cầu trực tuyến

Tuy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trực tuyến đối với thủ tục yêu cầu và ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu đã từng bước đi vào ổn định nhưng người dân vẫn chưa quan tâm, chưa nhận thức được sự tiện ích  trong việc yêu cầu thực hiện trực tuyến, từ đó số lượng đơn yêu cầu hỗ trợ trực tuyến ít chưa tương xứng với yêu cầu thực tế hiện nay.

Cần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ trong hoạt động công nghệ thông tin để hoạt động hỗ trợ trực tuyến có hiệu quả.

* Nguyên nhân

- Các tổ chức, Ngân hàng sử dụng nhiều nộp đơn trực tuyến. Đối với cá nhân thì hạn chế sử dụng nộp đơn trực tuyến vì họ không có trang thiết bị hỗ trợ.

- Đa số người dân chưa nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc yêu cầu thi hành án trực tuyến, do đó vẫn trực tiếp thực hiện nộp yêu cầu thi hành án và các hồ sơ tại cơ quan thi hành án; bên cạnh đó một bộ phận người dân chưa thường xuyên tiếp cận công nghệ thông tin nên cũng hạn chế trong thực hiện yêu cầu hỗ trợ thi hành án

- Trang thông tin điện tử của đơn vị chưa phát huy được hiệu quả trong hỗ trợ đơn trực tuyến.

 * Một số giải pháp để làm tốt công tác tham mưu của bộ phận Công nghệ thông tin trong thời gian tới

Nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích của công tác yêu cầu thi hành án dân sự theo hình thức trực tuyến, qua báo cáo chuyên đề chi ủy đưa ra một số giải pháp sau đây để thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính:

-      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc yêu cầu thi hành án dân sự theo hình thức trực tuyến, chú ý nêu rõ việc tạo điều kiện thuận lợi cho quyền yêu cầu thi hành án, thi hành án chính xác, đúng nội dung bản án, quyết định, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho đương sự.

-      Cán bộ công chức thường xuyên trao dồi kiến thức về công nghệ thông tin để áp dụng trong thực tiễn hoạt động quản lý hồ sơ thi hành án khoa học và hiệu quả.

-      Cán bộ công chức đóng góp cho trang thông tin của đơn vị phong phú về nội dung, hình thức phù hợp để người dân hiểu biết và áp dụng các thủ tục hành chính công tại đơn vị.

* Trên cơ sở báo cáo đề dẫn, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung sau:

1. Theo các đồng chí, ngoài những hạn chế, nguyên nhân nêu trong đề dẫn, thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ thi hành án trong thời gian qua còn những hạn chế nào khác, giải pháp khắc phục?

2. Sau gần một năm triển khai nộp đơn yêu cầu trực tuyến, chúng ta đánh giá tính hiệu quả cũng như những khó khăn hiện nay trong trình tự thủ tục nộp đơn trực tuyến ?

đồng chí hãy kiến nghị một số giải pháp thực tế để đưa vào thực hiện công tác tuyên truyền ?

3. Đồng chí hãy để xuất các biện pháp nhằm tác động đến nhận thức người dân hiểu rõ các tiện ích, lợi ích trong việc yêu cầu thi hành án  trực tuyến thay cho việc yêu cầu thi hành án trực tiếp tại đơn vị.

 

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Tiền kiểm, hậu kiểm hoạt động thi hành án năm 2018
Họp mặt Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)
Đảng Bộ Cục THADS TP.HCM: Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020)
Tuổi trẻ Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015)
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

275,047