Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
08 Tháng Tám 2020 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
(Cập nhật: 29/06/2020 15:44:51)

 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

     QUẬN BÌNH THẠNH            

 
   

 

 

   Số: 2828/TB-CCTHADS       Bình Thạnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

 
 

 

         

       Căn cứ Quyết định thi hành án số 225/QĐ-CCTHADS ngày 15/10/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ quyết định kê biên, xử lý tài sản số 94/QĐ-CCTHADS ngày 03/7/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 30/12/2019 của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thẩm định giá Đông Á;

Căn cứ Công văn số 254/2020/TB-VTA ngày 26/5/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An về việc không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-CCTHADS ngày 08/6/2020 về việc giảm giá tài sản (lần 1) của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo về quyền ưu tiên mua tài sản số 2607/TB-CCTHADS ngày 08/06/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí MInh;

Căn cứ Thông báo số 342/TB-VTA ngày 25/06/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An ;

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Nhà đất số 139 (Khu Tăng Kỳ Bắc) Bùi Đình Túy phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.( Nhà trong hẻm rộng khoảng 2m).

- Thửa đất số: 53R và một phần 52R+54R+Rãnh nước+đường, tờ bản đồ số 56 Bản đồ địa chính phường 12 - Quận Bình Thạnh.

- Diện tích xây dựng: 87,3 m2(trong đó có 29,1 m2  trong ranh lộ giới và 7,7 m2 lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước);

- Diện tích khuôn viên đất: 87,3 m2(trong đó có 29,1 m2  trong ranh lộ giới và 7,7 m2 lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước);

- Diện tích sử dụng: 174,6 m2 (trong đó có 58,2 m2 trong ranh lộ giới và 15,4 m2 lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước);

- Kết cấu: Nền lát gạch Ceramic, sàn gỗ, tường xây gạch, vách thưng tôn. Mái lợp tôn. Cầu thang lên gác: Gỗ.

- Kiến trúc: 02 tầng

2. Lưu ý:

- Tài sản hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nhà đất có bản photo Tờ đăng ký nhà đất ngày 30/8/1999 được UBND phường 12 xác nhận ngày 03/01/2000. Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu được cho phép và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Tài sản được bàn giao cho khách hàng mua trúng đấu giá theo hiện trạng ghi nhận tại Bản vẽ hiện trạng do Công ty TNHH Thiết kế & Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lam An lập được Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh xác nhận ngày 29/08/2019.

- Đối với phần diện tích đất, xây dựng, sử dụng nằm trong ranh lộ giới và phần diện tích lấn chiếm và xây dựng nhà sàn trên mương thoát nước, người trúng đấu giá có nghĩa vụ chấp hành theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhà nước thực hiện quy hoạch hoặc buộc tháo dỡ và chịu mọi chi phí phát sinh nếu có.

- Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp: Phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định; Lệ phí trước bạ; Tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá…

3. Giá khởi điểm: 3.166.185.750 đồng (Ba tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế GTGT (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 20/07/2020 tại nơi có tài sản (liên hệ Mr Trường, Số ĐT: 0906.891.693)

5. Thời gian mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 20/07/2020 (trong giờ hành chính, trừ những ngày lễ).

6. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An- Số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM. ĐT: 3820.4858-0948.68.99.86.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng / hồ sơ

8. Khoản tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản; Thời hạn nộp: Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 22/7/2020 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: Chuyển khoản.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và /hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 23/07/2020 tại Số 3 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM .

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

11. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

12. Thanh toán tiền mua tài sản: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

13. Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự đấu giá.

Trường hợp các bên không có mặt để tham dự phiên bán đấu giá, việc bán đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

14. Quyền chuộc lại tài sản:

Trước khi mở cuộc bán đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Các loại thuế: Người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp các khoản thuế trước bạ, tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Các bên có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ chứng từ có liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế để Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An kê khai nộp thuế kể từ ngày nhận thông báo này đến khi tổ chức bán đấu giá.

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết để theo dõi việc tổ chức bán đấu giá tài sản và tham dự phiên bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

 

 

  Nơi nhận:

- Các đương sự;

-Trang thông tin điện tử Cục THADS Tp.HCM;

- Niêm yết tại Chi cục THADS Q. Bình Thạnh;

- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

(đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Huỳnh Như

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 102/20/TB-ĐG ngày 03/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 37/2020/TB-VTA ngày 04/02/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản ( lần 3) do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 54/19/TB/VAMC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 225/26 ( số cũ 241/14B) Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 26605/2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/4/2001
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 49/19/TB/VAMC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC
Thông báo bán đấu giá Chiếc xe ô tô nhãnh hiệu Kia Morning đã qua sử dụng, biển kiểm soát 51F-521.49 để đảm bảo thi hành án do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 45/19/TB/VAMC ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 572/2019/TB-VTA ngày 18/11/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chứ thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm thị Hiên tổ chức Thi hành án
Thông báo về tổ chức bán đấu giá
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Trân Thị Hằng tổ chức thi hành.
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

129,593