Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
21 Tháng Tư 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 49/19/TB/VAMC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC
(Cập nhật: 05/12/2019 14:08:08)

         CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

                  Số: 682/TB-THADS               

        Bình Thạnh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

     THÔNG BÁO

 Về việc bán đấu giá tài sản (Lần 5)

 

 Căn cứ các Quyết định thi hành án số 1125/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2019 và 1318/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 43/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 38/19/HĐSĐ- Lần thứ 4 ngày 02 tháng 12 năm 2019 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh VAMCChi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 49/19/TB/VAMC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC như sau:

1.     Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng sạp số 1401 (số cũ 153) khu II B - Chợ Bà Chiểu, Phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.     Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán để đảm bảo thi hành án

3.     Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 200/20 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

4.     Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng sạp số 1401 ( số cũ 153) khu II B – Chợ Bà Chiểu, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

-       Diện tích: ( 1,30 x 1,40) m2 = 1.82 m2 .

-       Vị trí: Sạp tọa lạc tại số 1401 ( số cũ 153) khu II B chợ Bà Chiểu, Phường 1, quận Bình Thạnh.

-       Kết cấu : Sàn lát gạch ceramic, vách thưng ván và thưng tôn, cửa cuốn.

Hiện trạng: tại thời điểm thẩm định giá sạp số 1401 sàn trầy xước, ván bị mục, kết cấu sắt bị rỉ sét. Sạp số 1401 hiện đang kinh doanh quần áo.

5.     Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 189.198.828 đồng (một trăm tám mươi chín triệu một trăm chín mươi tám ngàn tám trăm hai mươi tám đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng ( nếu có), các loại phí, chi phí, thuế khác liên quan tới tài sản đã mua.

6.     Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 37.839.766 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu tám trăm ba mươi chín ngàn bảy trăm sáu mươi sáu đồng).

7.     Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng) trên một bộ hồ sơ.

8.     Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

9.     Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10.   Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 19 đến ngày 20/12/2019 trong giờ hành chính, tại số 1401 (số cũ 153) khu II B - Phường 1, Chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

11.   Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày 04/12/2019 cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 23/12/2019, trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, số 158 (Lầu 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

12.    Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

13.   Thời gian nộp tiền đặt trước: vào các ngày 23/12/2019, 24/12/2019 trong giờ hành chính trước 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2019 theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản (trừ trường hợp Công ty Đấu giá Hợp Danh VAMC và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày tổ chức đấu giá).

14.   Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2019 tại địa chỉ: Số 158 (Lầu 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC

Địa chỉ: số 158 (Lầu 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

 

15.   Lưu ý:

Đây là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và chi phí khác (nếu có) cho tổ chức đấu giá tài sản. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản (nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

(Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá).

 

Nơi nhận:                                                                                                    CHẤP HÀNH VIÊN

      - Các đương sự;                                                                                          (Đã ký và đóng dấu)

- UBND P. 1, quận Bình Thạnh;

- VKSND quận Bình Thạnh;

- Kế toán nghiệp vụ;

      - Lưu VP, HSTHA.                                                                        Đàm Thị Hiên

 

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                 

 

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB tổ chức
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 06.7 /2018/TB/HC –VCB ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 03.7/2018/TB/HC –VCB ngày 03/7/2018 của Công ty TNHH Đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá Căn hộ B-1302, lầu 13, số 2 Chung cư Cantavil Hoàn Cầu số 600 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh của ông Bùi Quang Việt và bà Huỳnh Nguyễn Mai Đoan do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá lần 4 Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chưa thi hành án
Thông báo lựa chọn tổ chưa bán đấu giá nhà đất tại 173A Bùi Hữu Nghĩa, P 1, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Quyết định Bán Đấu giá tài sản số 118 ngày 27/2/2018 do chấp hành viên Hoàng Văn Long tổ chức thi hành.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Nguyễn Thị Mai Linh tổ chức thi hành án
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) do Chấp hành viên Nguyễn Thành Nam tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản do Chấp hành viên Đinh Thị Hằng tổ chức thi hành án.
Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành an do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ thông báo cho các tổ chức bán đấu giá đủ tiêu chuẩn theo Khoản 4 Điều 56 Luật Bán đấu giá, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhà và đất tại số 311/31 (255/47A1) Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Phạm Thị Đỗ Quyên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản tại 20/21B đường Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Trần Thị Hằng tổ chức
Thông báo bán đấu giá tài sản nhà và đất tại 451/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 94/13 Bùi Đình Túy, P12, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đinh Thị Hằng.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 65A Nguyễn Xí (số cũ: 223/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh), P26, Q Bình Thạnh của Chấp hành viên Đàm Thị Hiên.
Thông báo bán dấu giá nhà và đất tại 1/40/12 Đinh Bộ Lĩnh, P15, Q Bình Thạnh
Trang 2 trong 2Đầu tiên    Trước   1  [2]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

182,924